A KÉTÜSZ Sopron Kft. a jogelőd (KÉTÜSZ Kft.) társaságból alakult 2008. június 1-én.

Jelenlegi működési területén Győr-Moson-Sopron megye közigazgatási területe mint önálló gazdasági társaság végzi a kéményseprő szolgáltatást GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK részére.

Gazdálkodó szervezet:: a gazdasági társaság, az európai részvénytársaság, az egyesülés, az európai gazdasági egyesülés, az európai gazdasági társulat, a szövetkezet, a lakásszövetkezet, az európai szövetkezet, a vízgazdálkodási társulat, az állami vállalat, az egyéb állami gazdálkodó szerv, az egyes jogi személyek vállalata, a közös vállalat, a végrehajtói iroda, a közjegyzői iroda, az ügyvédi iroda, a szabadalmi ügyvivői iroda, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magánnyugdíjpénztár, az egyéni cég, továbbá az egyéni vállalkozó. Az állam, a helyi önkormányzat, a költségvetési szerv, az egyesület, a köztestület, valamint az alapítvány gazdálkodó tevékenységével összefüggő polgári jogi kapcsolataira is a gazdálkodó szervezetre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

Cégünk dolgozói a kéményseprő szakma iránti elhivatottsággal, nagy szakértelemmel végzik munkájukat.

Együttműködünk megyénk hivatásos tűzoltó szervezeteivel, megelőző tűzvédelmi tevékenységeink hatékony érvényre juttatásában. Közös feladatainkon túlmenően évszázados hagyomány tisztelet is összeköt bennünket, minden évben megemlékezünk szakmáink védőszentjéről Szent Flóriánról.St. Florian
Működési területünkön mintegy 25 ezer használatban lévő kémény rendszeres karbantartását, ellenőrzését végezzük el.
Társaságunk minőségi céljai között első helyen a kötelezően elvégzendő kéményseprő-ipari szolgáltatás munkavégzési színvonalának évenkénti emelése kiemelt helyen szerepel.

Távlati céljaink:

  • Ügyfeleink szolgáltatásaink iránti elégedettsége növekedjék

  • A minőség javulás növelje a lakosság élet és vagyonbiztonságát

  • Munkavégzésünk és tüzeléstechnikai tanácsadásaink eredményeként a felhasználói környezetszennyezés csökkenjen, az energia megtakarítás növekedjen

Ha nem Győr-Moson-Sopron megye közigazgatási területéhez tartozó településről van kérdése a  kéményseprő-ipari tevékenységgel kapcsolatban, akkor kérem kattintson ugyanezen mondatra.
KÉTÜSZ Sopron Kft. - Magyar